لذت یک عمر عکاسی


ثبت آخرین گذر زهره (ناهید) در قرن حاضر - گذر ناهید در واقع در فواصل ۸ ، ۱۰۵.۵، ۸ و ۱۲۱.۵ سال از مقابل خورشید صورت می‌پذیرد و گذر پییشین ناهید در خرداد ماه سال ۱۳۸۳ اتفاق افتاد و باتوجه به فواصل زمانی که ذکر شد گذر بعدی ناهید در بیستم آذر سال ۱۴۹۶ شمسی (یازدهم دسامبر ۲۱۱۷ میلادی) یعنی ۱۰۵ سال بعد رخ خواهد داد و این موضوع اهمیت توجه به این رویداد را فزونی می‌بخشد. این پدیده در کل پهنه ایران به هنگام طلوع خورشید قابل مشاهده بود و کلیه مردم و رصدگران ایرانی از طلوع خورشید به مدت حدود ۳ ساعت فرصت داشتند تا تماشاگر این پدیده بسیار زیبا باشند و البته با توجه به فاصله زمانی تا رویداد بعدی برای همیشه با این رویداد خداحافظی کنند.
Title لذت یک عمر عکاسی
Hit 3001
Location ارسنجان
Camera canon 50D
Lens canon 400 L
Lens Aperture 8
Exposure 1/1000 ثانیه
ISO 250
Date of photography 17 / خرداد / 1391


No comments have been posted.

Top