نزدیک

 

Dark Horse

Dark Horse Nebula

پرواز نزدیک از کنار زهره


نمای نزدیک از مسیه 66


مقارنه بزرگ: نزدیک شدن زحل و مشتری به همدیگر


Field of view around betelgeuse


کهکشان آندرومدا


The Great Globular Cluster in Hercules

خوشه کروی بزرگ در هرکول

زندگی عشایری و ستارگان

این عکس در نزدیکی کوهرنگ گرفته شده است و زندگی و سیاه چادر عشایر را بر فراز ستارگان نشان میدهد پشت زمینه نیز یه علت نورهای کم نوری که در پشت صحنه عکاسی قرار دارند روشن شده است

شبه سبز بر فراز دریاچه یخی

این عکس در نزدیکی شهر مورمانسک روسیه روسیه گرفته شده است که در کنار یک دریاچه یخ زده و درمیان انبوه درختان در کنار این دریاچه و شفق قطبی این منظره را ثبت کرده اند

راه شیری روستای سن پدرو در آسمان نیم‌کره جنوبی

عکسی که پس از رصد سی و چهار جرم آسمانی در دو ساعت با تلسکوپ و همراهی سگ مهربان اقامتگاه بوم‌گردی ثبت شد. اقامتگاه‌های خیمه شکلی که دو شب در جایی نزدیکی روستای سن پدرو بیابان آتاکامای شیلی میزبان ما بودند.

Top