ماه گرفتگی کامل در جنگل های بلوط


این به صورت پاناروما با 24 شات عمودی لنز 105 میلیمتر آنالوگ نیکون گرفته شده و با فتوشاپ پردازش شده.
Title ماه گرفتگی کامل در جنگل های بلوط
Hit 4006
Location استان فارس
Camera nikon d750
Lens 105mm f2.5 nikor ais
Lens Aperture 2.5
F 105
Exposure 8sec
ISO 6400
Photography Techniques log expo Panaroma
Date of photography 5-4-97


No comments have been posted.

Top