ماه گرفتگی و سحابی های قلب راه شیری


این عکس به صورت پاناروما با 20 شات عمودی لنز 105 میلیمتر آنالوگ نیکون گرفته شده و در فتوشاپ پردازش شده است.
Title ماه گرفتگی و سحابی های قلب راه شیری
Hit 4355
Location استان فارس
Camera nikon d750
Lens 105mm f2.5 nikor ais
Lens Aperture 2.5
F 105
Exposure 8sec
ISO 6400
Photography Techniques log expo Panaroma
Date of photography 5-4-97


No comments have been posted.

Top