آسمان شب در 60 ثانیه


کلیپ تایم لپس از تکه فیلم هایی که در مناطق مختلف از حرکت آسمان و اجرام زیبای آن در کنار مناظر زمینی گرفته ام.
Title آسمان شب در 60 ثانیه
Hit 29304
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location ایران
Camera کانن 5 - 6 - 40 دی
Lens 10-24 - 16-35 -14 - 8
Lens Aperture 2.8
Exposure 25 ثانیه
ISO 1600
Photography Techniques تایم لپس Timelaspe
Accessories اسلایدر تایم لپس - پلاری ویکسن
Date of photography 91 تا 95


No comments have been posted.

Top