ابرماه 24 آبان شهرکرد


ابر ماه ٢۴ آبان ١٣٩۵ خورشیدی از پشت ابر رخدادی که تا سال ١۴١٣ باید منتظر تکرار آن باشیم. 
Title ابرماه 24 آبان شهرکرد
Hit 3020
Location چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد
Camera Canon 60D
Lens Canon
Lens Aperture 11
F 200
Exposure 1/125
ISO 640
Date of photography 1395/08/24


2 comments have been posted.

سپاس از شما جناب رحیمی عزیز شهرکرد هم متل خیلی جاهای دیگه هوا ابری بود که اولش موجب دلخوری شد ولی بعدش همین ابرهای کوچیک خودشون موجب زیبایی شدن
جناب ریاحی عزیز عکس خوبی شده به خصوص با مقداری ابر کنارش نمای زیبایی خلق کرده است موفق باشید
Top