صورت فلکی با شکوه ماکیان در پهنه کهکشان راه شیری


صورت فلکی با شکوه ماکیان در پهنه کهکشان راه شیری و سحابیهای پیرامون آن
Title صورت فلکی با شکوه ماکیان در پهنه کهکشان راه شیری
Hit 3781
Location اصفهان روستای زفره
Camera 6d no modified
Lens 50mm
Lens Aperture 5.6
ISO 1600


1 comments have been posted.

عالیه بیژن جان. چقدر خوب همه سحابی ها پیداست. لذت بردم
Top