شکوه

 

آسمان شب چهارمحال_بختیاری ،اردل


Desert at night


NGC 1365: کهکشان با شکوه


مقارنه مشتری و زحل

مقارنه بزرگ سیاره مشتری و زحل شامگاه یکم دیماه 1399

Comet C/2020 F3 NEOWISE

دنباله دار نئووایز C/2020 F3 NEOWISE این روزها مهمان آسمان صبحگاهی بود و چند روزی است در آسمان شامگاهی به زیبایی قابل مشاهده است

بازتاب شباهنگ

شب قبل از خورگرفت ۵ دی ۹۸، در ساحل زیبای خنیزی کمپ کردیم و از زیبایی های بینظیر طبیعت لذت بردیم.

پلکان بهشت در آینه

در نیمه های شب ۶ تیر ۹۸، در سفری به باداب سورت، برای لحظاتی آسمان پرده از دل برداشت و برای دقایقی زیبایی های بی نظیرش را نمایان کرد.

شکوه و عظمت

عظمت و بزرگی خداوند در آفرینش و کوچکی انسان با تقابل کهکشان راه شیری و انسان

شکوه راه شیری و مریخ


شکوه جبار تمامی ندارد!

این شما و این رویای رنگی دیگری از جبار آسمان!

Top