توقف زمان


Title توقف زمان
Hit 3338
Location دریاچه زینل اباد شهرستان گراش فارس
Camera 5D III
Lens 14 MM
Lens Aperture 2.8
Exposure 30 sec
ISO 5000
Date of photography 1395/03/12


2 comments have been posted.

ممنونم از توجهتون جناب حکیمی
تصویر بسیار زیباییست آقای پورشمسی
Top