شبی در میان طبیعت


شبی در میان طبیعت زیبای روستای سرهنگ آباد - زواره - اردستان - اصفهان

Title شبی در میان طبیعت
Hit 3964
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location سرهنگ آباد زواره
Camera Canon 5D Mark II
Lens 15 mm
Lens Aperture 2.8
Exposure 50 ثانیه
ISO 2000
Accessories vixen polarie


3 comments have been posted.

عکس بسیارزیبایی است بیتشر به یک مینیاتور افسانه ای شباهت داردو بیانگر عظمت وشکوه خلقت . موفق باشید
سپاس سجاد عزیز
بسیار زیبا و عالی شده.
Top