رد ستاره ای میان درختان سنوبر


Title رد ستاره ای میان درختان سنوبر
Hit 3868
Location روباران
Camera 5d m3
Lens 14samiang
F 2.8
Exposure "25
ISO 4000
Photography Techniques startrails
Date of photography 93/4/12


1 comments have been posted.

نمای زیبایی است. در قسمت بالایی تصویر یک موضوع جالب ، خط شدن یکی از ستاره ها بر خلاق حرکت دیگر ستاره ها ست که به صورت کمان حرکت کرده اند. دوربین خیلی خوبی هم در اختیار شما قرار دارد. علاوه بر تصاویر رد ستاره ها که زیبا هم هستند ، امکانات بسیار خوب و نویز کم دوربینتان میتواند در مناطق بکر و کم نور طبیعت تصاویر خیره کننده از آسمان شب و طبیعت ثبت کند. با تشکر از شما
Top