آباد

 

آسمان شب محمد آباد کوره گز


اکو کمپ کویری متین آباد

اکو کمپ کویری متین آباد در ۲۵ کیلومتری جنوب نطنز و ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر کاشان قرار گرفته است.

Comet Neowise C/2020 F3


قلعه متروکه فمی

قلعه متروکه فمی در کویر ابوزیدآباد

صورت فلکی ذات الکرسی بر فراز قلعه اسماعیل آباد


نفرات برتر مسابقه عکاسی از طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

برندگان مسابقه طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

Total lunar eclipse in palm garden


مراحل گرفت طولانی ترین خسوف قرن


Milky way above Gavkhooni

#گاوخونی بعد از بارندگی ،اینجا ،تپه های شن روان،آسمان پرستاره،مردمان خوب شهر ورزنه و حسن آباد،و یک چرخه طبیعی بکر با قدمت چند میلیون ساله در انتظار شما است. #آسمان #عکاسی #نجوم #کهکشان

بارش شهابی جوزایی


Top