آباد

 

قلعه متروکه فمی

قلعه متروکه فمی در کویر ابوزیدآباد

صورت فلکی ذات الکرسی بر فراز قلعه اسماعیل آباد


نفرات برتر مسابقه عکاسی از طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

برندگان مسابقه طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

Total lunar eclipse in palm garden


مراحل گرفت طولانی ترین خسوف قرن


Milky way above Gavkhooni

#گاوخونی بعد از بارندگی ،اینجا ،تپه های شن روان،آسمان پرستاره،مردمان خوب شهر ورزنه و حسن آباد،و یک چرخه طبیعی بکر با قدمت چند میلیون ساله در انتظار شما است. #آسمان #عکاسی #نجوم #کهکشان

بارش شهابی جوزایی


فرار ستاره ها از آلودگی نوری

تصویر دور قطبی در آسمان کویر متین آباد گرفته شده است

کاروانسرای عباس آباد


The moon and venus

Crescent moon and Venus هلال ماه و زهره در آسمان شامگاهی

Top