غروب خورشیدِ گرفته در پاییزِ گرفته...


غروب ها همیشه دلگیر هست، چه رسد پاییز هم باشد، و چقدر غمناک که خورشید هم رو گرفته باشد...
Title غروب خورشیدِ گرفته در پاییزِ گرفته...
Hit 3816
Photographer حجت ظفرخواهحجت ظفرخواه
Location شهرستان خوی
Camera canon 60D
Lens zenit 300mm (analog)
Lens Aperture f/22
Exposure 1/60 sec
Filter -
ISO 100
Date of photography 1392/8/12


2 comments have been posted.

خیلی ممنون جنابِ رحیمی :)
خیلی خوب و با موقعیت شناسی خوبی عکاسی کرده اید موفق باشید
Top