طبیعت

 

Desert at night


کهکشان راه شیری و آسمان کویرسهل

بعد از عبور از جاده ای سخت و ناهموار به همراه طبیعت جانوری بکر که موجب عکاسی در شبی سخت وپرخطر تر از همیشه میشد و آسمانی که به تمام سختی هاش میارزید...

طلوع راه شیری کویر خارتوران

خارتوران صحنه متفاوتی از طبیعت ایران است و عادت جدیدی از طبیعت گردی در ایران را برای شما رقم خواهد زد

بازتاب شباهنگ

شب قبل از خورگرفت ۵ دی ۹۸، در ساحل زیبای خنیزی کمپ کردیم و از زیبایی های بینظیر طبیعت لذت بردیم.

چرخش طبیعت

کمتر از 100 عکس / گوپرو هیرو ۶

خانه ای با دودهای ابری


انسان و اسمان

غروب مرکز کهکشان در اسمان تاریک روستای زیبای عشین

ماه گرفتگی بر فراز دماوند

هر آنچه با فرکانس های طبیعت هماهنگ و هم‌سو باشد دلنشین است. این عکس را دوست دارم چون با فرکانس دماوند و ماه گرفتگی هم ‌سو است.

کمربند صورتی زهره، در میان ساعت آبی!

یکی از علایق عکاسان طبیعت و طرف‌داران سیاره‌ی زمین، ساعت آبی است.

کارگاه عکاسی نجومی از طبیعت تا ژرفا

کارگاه عکاسی نجومی از طبیعت تا ژرفا 3 الی 7 آبان در شیراز برگزار میشود.

Top