زواره

 

Welcome to Winter Sky

Welcome to Winter Sky

عمارت چهل ستون سرهنگ اباد

سرهنگ‌آباد در روستایی به همین نام از توابع دهستان سفلای زواره، در 76 کیلومتری شرق اردستان از شهرستان‌های استان اصفهان قرار دارد. موقعیت جغرافیائی ویژه روستای سرهنگ آباد، در دامنه کوه‌های دهستان کچو و طراوت و سبزی آن باعث شده است که از دیرباز به عنوان

شبی در میان طبیعت

شبی با طبیعت زیبا

آسمان زیبای کویر


Top