سرهنگ

 

عمارت چهل ستون سرهنگ اباد

سرهنگ‌آباد در روستایی به همین نام از توابع دهستان سفلای زواره، در 76 کیلومتری شرق اردستان از شهرستان‌های استان اصفهان قرار دارد. موقعیت جغرافیائی ویژه روستای سرهنگ آباد، در دامنه کوه‌های دهستان کچو و طراوت و سبزی آن باعث شده است که از دیرباز به عنوان

شبی در میان طبیعت

شبی با طبیعت زیبا

آسمان زیبای کویر


Top