ستارگان دورقطبی برفراز ستوهای خورهه

More

طواف ستارگان

More

رصدخانه مراغه maragheh observatory

More

رد ستاره ها - روستای تاریخی خرانق یزد

More

معبد خورهه زیر نور ماه

More

صورت فلکی جبار بر فراز رصد خانه شهر علم اصفهان

More

ستاره قطبی همچنان بی حرکت

More

پاسارگاد و راه شیری

More

از جبار تا برساوش

More

آسمان پاییز از فراز قلعه بمپور

More

آسمان قصربهرام

More

Carvansary at Night

More

غروب لکه دار

More

کاروانسرای پاسنگان

More

کاروانسرای قصر بهرام

More

غروب تخت جمشید

More

معبد مهر

More

Top