ستاره قطبی همچنان بی حرکت


ستاره قطبی همچنان بی حرکت
Title ستاره قطبی همچنان بی حرکت
Hit 1902
Location روستای مرغ- امامزاده پیر برحق
Camera کانن400دی
Lens نرمال
Lens Aperture 4.5
Exposure 5دقیقه
ISO 1600
Date of photography 20/7/91


1 comments have been posted.

آقای رحیمی عزیز عکس خوبی گرفته اید به نظرم بهتر بود جای ستاره قطبی را بهتر انتخاب میکردید. موفق باشید
Top