ستارگان دورقطبی برفراز ستوهای خورهه


در قطع کیهانی تقابل ماکروها و میکروها خود بتنهایی برای شیدایی و جنون کافیست!!! خطریکه فیزیکدانان و عکاسان را تهدید میکند: شیدایی!
Title ستارگان دورقطبی برفراز ستوهای خورهه
Hit 2998
Photographer کیان توکلیکیان توکلی
Location روستای خورهه - محلات
Camera Canon 40D
Lens 18-135
Lens Aperture 3.5
F 18
Exposure 30 sec
ISO 800
Photography Techniques 93frames stack in startrails&Ps5
Accessories remote-tripod
Date of photography 14/7/91


1 comments have been posted.

عظمت آسمان و این سازه باستانی دیدنی است. بسیار عالی است
Top