شب رویاها


Title شب رویاها
Hit 3318
Location هونجان
Camera canon 500D
Lens 15 کانن فیش آی
Lens Aperture 2.8
Exposure 30 ثانیه
Filter دیفیوزر
ISO 1600
Photography Techniques پانوراما


3 comments have been posted.

بسیار زیبا
عکس خیلی زیبایی شده. تبریک به شما شنیدم که این عکس در مسابقه رصدخانه سلطنتی بریتانیا به دور نهایی رفته. امیدوارم خبرهای خوبی از موفقیت آن بشنویم پیروز باشی
ترکیب بندی زیبایی شده...درود
Top