پیچ شهر!


198 شات 30 ثانیه ای...
Title پیچ شهر!
Hit 3245
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location لامِرد
Camera Canon EOS 6D
Lens 24 - 105
Lens Aperture 9
Exposure 30s
ISO 1000
Photography Techniques رد ستاره
keyword
لامِرد


1 comments have been posted.

عکس جالب و زیبایی است
Top