گذر هواپیما


عبور هواپیما  از بالای باغهای شهریارکرج
Title گذر هواپیما
Hit 2942
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location شهریار
Camera کانن 1100
Lens 18-55
Lens Aperture 5
Exposure 25 ثانیه
ISO 1600
Date of photography تیرماه 1392
keyword
آسمان


No comments have been posted.

Top