غروب لکه دار


Title غروب لکه دار
Hit 3769
Location تیران
Camera Canon powershot SX40 HS
Lens زوم
Lens Aperture .
Telescope .
F 5.8
Exposure 400/1
Filter مستقیم بدون فیلتر
ISO 100
Photography Techniques .
Accessories .


1 comments have been posted.

غروب زیبای است حضور این دست ساخته های انسانی در تصویر در کنار خورشید پیامی خاص دارد. موفق باشید
Top