مثلث شامگاهی


همنشینی سیارات زحل و مشتری در کنار هلال ماه
Title مثلث شامگاهی
Hit 1382
Photographer Ali AeinjamshidAli Aeinjamshid
Location استان بوشهر-دشتستان
Camera canon 600d
Lens 24mm f2.8
Lens Aperture 4
Exposure 4s
ISO 100
Photography Techniques تک شات
Accessories سه پایه
Date of photography 1399/8/29


No comments have been posted.

Top