ردستارگان در کنار آبشار آسیاب خرابه


ردستارگان در کنار آبشار آسیاب خرابه
Title ردستارگان در کنار آبشار آسیاب خرابه
Hit 4321
Location جلفا - آذربایجان شرقی
Camera Nikon D7100
Lens 18-55
Exposure 220 شات


1 comments have been posted.

همه چیز خوبه فقط این رنگ زرد ستاره ها از چی اینطور شده ؟
Top