Comet Neowise & ISS


خط بالای تصویر حدود 2 دقیقه (920 کیلومتر) از مسیر حرکت ایستگاه فضایی بین المللی از نمای شرق ایران هست که در کنار نئووایز منظره بسیار دیدنی و جذابی رو ایجاد کرده.
بیرجند - 26 تیر 99 - 21:15

(این تصویر از ترکیب 5 عکس 30 ثانیه ای متوالی ایجاد شده و قسمت های منقطع شده خط، فاصله بین عکسهاست)
Title Comet Neowise & ISS
Hit 1541
Photographer Hassan KhorashadiHassan Khorashadi
Location Birjand
Camera Canon eos 60D
Lens 18-135 stm
Date of photography 16 july 2020


No comments have been posted.

Top