شکارچی پیر


شبی بسیار سرد و ابری که به همراه استاد قمری نژاد و محمد رفیعی به ارتفاعات طارم و روستای تازه کند سفر کردیم و با طی مسیری سخت و پر از گل و لای کمپی رو بر پا کردیم ؛ آسمان بشدت ابری بود و هواشناسیا همگی خبر از بارش برف رو میدادن, با هیزم های اندکی که از محیط اطراف جمع کردیم آتیش کوچکی روشن کردیم و منتظر برای کنار رفتن ابرها که به نتیجه رسید و ابرها مجال عکاسی دادن بهمون و صور فلکی جبار و سگ بزرگ و ستاره پر نور شباهنگ پرده از رخ برداشتند و شب سرد اما دلنشینی رو برامون ساختند.
Title شکارچی پیر
Hit 1357
Location روستای تازه کند واقع در ارتفاعات طارم که حدودا در 100 کیلومتری زنجان ق
Camera canon 6d
Lens 24-70 f2.8 tamron g1
Lens Aperture 2.8
F 24
Exposure 10 ثانیه
ISO 1250
Date of photography زمستان 97


No comments have been posted.

Top