Night Watcher


Title Night Watcher
Hit 3600
Location شیروان دره سی, مشگین شهر
Camera Nikon D800
Lens Samyang 14mm
Lens Aperture 2.8
Exposure 30
ISO 6400


1 comments have been posted.

یک عکس زیبای دیگر از شما . علاوه بر عکاسی خوب لوکیشین هایی که در آن عکاسی میکنید از بهترین مناطق ایران برای عکاسی است. مشخص است برای کادر بندی و عکاسی زحمت زیادی میکشید. مرکز راه شیری کمی صورتی رنگ شده. در این قسمت ممکن است آلودگی نوری در پشت کوه ایجاد کننده آن باشد. در غیر این صورت احتمالا نویز به کار گیری ایزو بالا باعث آن بوده است. در قسمت دیگر راه شیری نیز چنین اتفاقی افتاده است. اگر کمی کنتراست تصویر را پایین تر بیاورید میتواند پخش شدن نور ستاره ها را که حاصل ایزو بالا نوردهی بالا و دیافراگم کاملا باز لنز های سامیانگ است کنترل کنید. موفق و پیروز باشید.
Top