دنباله دار گاراد


به دلیل شرایط جوی نامناسب زمان برای قطبی کردن دقیق مقر نبود به همین دلیل ستاره ها دارای رد هستند
Title دنباله دار گاراد
Hit 3171
Photographer اشکان هاتفیاشکان هاتفی
Location امام زاده سلطان ولایت
Camera canon 450D
Telescope R200SS
Exposure 30 دقیقه
ISO 800
Photography Techniques ترکیب 6 عکس 5 دقیقه ای


1 comments have been posted.

عکس زیبایی از مقارنه خوشه کروی ام 92 و دنباله دار جراد یا گراد. پیشنهاد می دهم دوستان گرامی تاریخ عکس را هم قید نمایند باتشکر
Top