پروین

 

طلوع صور فلکی زمستان شکارچی ،ارابه ران و ثور (گاو) ساعاتی قبل از طلوع خورشید در آسمان کویر خارا اصفهان


دروازه فرافر

دروازه فرافر در این عکس صندوق امانتی از جنس خشت وگل در مرکز تصویر ، صورت فلکی شکارچی سمت چپ بالا و خوشه پروین سمت راست بالا و مجسمه آرش کمانگیر که به تازگی در این مکان نصب شده قابل مشاهده است.

مریخ ، خوشه پروین و کهکشان آندرومدا بر فراز شیرهای سنگی


پروین، خوشه ستاره ای هفت خواهران


seven sister


از خوشه پروین تا حلقه نهر


جبار و خوشه پروین در کاروانسرای دیرگچین

نمای باز از کاروانسرای دیرگچین با خوشه پروین و جبار

آسمان پرستاره و شفاف هیمالیا


قصر بهرام

تصویری از نمای داخلی قصر بهرام که صورت فلکی شکارچی و خوشه پروین در آن دیده می شود.

خوشه پروین و سحابی کالیفرنیا بر فراز گلهای آفتابگردان

خوشه پروین یک خوشه ستاره ای باز در صورت فلکی ثور هست که در عکس میبینید در سمت چپ خوشه پروین هم سحابی کالیفرنیا رو مشاهده میکنید که به صورت یک هاله قرمز رنگ دیده میشه

Top