پروین

 

مریخ ، خوشه پروین و کهکشان آندرومدا بر فراز شیرهای سنگی


پروین، خوشه ستاره ای هفت خواهران


seven sister


از خوشه پروین تا حلقه نهر


جبار و خوشه پروین در کاروانسرای دیرگچین

نمای باز از کاروانسرای دیرگچین با خوشه پروین و جبار

آسمان پرستاره و شفاف هیمالیا


قصر بهرام

تصویری از نمای داخلی قصر بهرام که صورت فلکی شکارچی و خوشه پروین در آن دیده می شود.

خوشه پروین و سحابی کالیفرنیا بر فراز گلهای آفتابگردان

خوشه پروین یک خوشه ستاره ای باز در صورت فلکی ثور هست که در عکس میبینید در سمت چپ خوشه پروین هم سحابی کالیفرنیا رو مشاهده میکنید که به صورت یک هاله قرمز رنگ دیده میشه

California nebula & Pleiades

California nebula & Pleiades

خواهرانی در فضا!

آیا، تا به حال خوشه‌ی پروین را دیده‌اید؟!

Top