قصر بهرام


این عکس تک شات می باشد.
Title قصر بهرام
Hit 1733
Location کویر مرکزی ایران
Camera Canon EOS 6d ii
Lens 24-105 F/4.0


No comments have been posted.

Top