آسمان پرستاره و شفاف هیمالیادیدن آسمان تاریک و پرستاره بر فراز رشته کوه هیمالیا و قله اورست بعد از یک پرواز هیجان انگیز و دو روز راهپیمایی پیوسته برای رسیدن به نمچه بازار در پاییز زیبای نپال، خستگی را به دست فراموشی سپرد.

ثبت خوشه پروین و سحابی کالیفرنیا بر فراز هیمالیا و قله اورست. عکس تصویری پانوراما و تشکیل شده از هشت عکس است.
Title آسمان پرستاره و شفاف هیمالیا
Hit 994
Photographer مارال کوثریمارال کوثری
Location Sagamatha national park
Camera Canon 6D
Lens EF85mm f/1.8 USM
Lens Aperture 1.8
F 1.8
Exposure 8 Sec
ISO 100000
Date of photography 28.10.2018


No comments have been posted.

Top