پروین، خوشه ستاره ای هفت خواهران

پروین، خوشه ستاره ای هفت خواهران


پروین، خوشه ستاره ای هفت خواهران:
آیا تابحال خوشه ستاره ای پروین را دیده اید؟ حتی اگر دیده باشید، احتمالاً هرگز آن را به اندازه بزرگ و واضح ندیده اید. شاید مشهورترین خوشه ستاره ای آسمان باشد. ستاره های درخشان خوشه پروین حتی از عمق یک شهر با آلودگی نوری زیاد بدون دوربین دوچشمی دیده می شوند. اما با نوردهی طولانی مدت از یک مکان تاریک، ابر گرد و غباری اطراف خوشه پروین کاملا مشهود است. عکس امروز، ناحیه ای از آسمان را که گستردگی ظاهری آن چندین برابر ماه کامل است، پوشش می دهد. خوشه پروین که به عنوان هفت خواهران و M45 نیز شناخته می شود، در فاصله 400 سال نوری از ما قرار دارد و در سمت صورت فلکی گاو (Taurus) قرار دارد. یک افسانه رایج  در این مورد وجود دارد که یکی از ستاره های درخشان خوشه بعد از زمان نامگذاری خوشه کم نور شد و فقط شش ستاره خواهر را از آن پس می توان با چشم غیرمسلح دید. تعداد واقعی ستاره های قابل مشاهده این خوشه، بسته به تاریکی آسمان اطراف و وضوح جوی نقطه دید رصدگر، ممکن است کمتر یا بیشتر از هفت باشد.

Top