مریخ ، خوشه پروین و کهکشان آندرومدا بر فراز شیرهای سنگی

مریخ ، خوشه پروین و کهکشان آندرومدا بر فراز شیرهای سنگی


سه شی بسیار متفاوت و بسیار معروف، ماه گذشته در یک کادر واحد شکار شدند. در بالا سمت چپ کادر خوشه پروین با رنگ آبی درخشان قرار دارد که شاید معروف ترین خوشه ستاره ای در آسمان شب باشد.  (M45) یا خوشه پروین حدود 450 سال نوری با ما فاصله دارد و به فاصله چند درجه از صورت فلکی جبار به راحتی می توان آن را یافت. در بالا سمت راست کادر، کهکشان بزرگ آندرومدا واقع شده است که شاید مشهورترین کهکشان - که خارج از کهکشان ماست - در آسمان شب باشد. آندرومدا (M31) یکی از معدود اجرامی است که با چشم غیرمستقیم قابل مشاهده است و در آن می توانید نوری با میلیونها سال قدمت مشاهده کنید. در وسط کادر مریخ سرخ رنگ درخشان، که شاید مشهورترین سیاره آسمان شب باشد قرار دارد. این روزها مریخ در مقابله است، به این معنی که از دید ناظر زمینی در جهت مقابل خورشید قرار دارد، در نتیجه در تمام طول شب قابل مشاهده است. در پیش زمینه عکس نیز مقبره ای باستانی در دره Phygrian در ترکیه قرار دارد. این مقبره، شامل دو شیر سنگی، بازمانده باشکوهی از تمدن قدرتمندی است که هزاران سال پیش وجود داشته است. مریخ، که در حال حاضر نزدیک به درخشان ترین حالت خود است، پس از غروب خورشید به راحتی در افق شرق یافت می شود.


Top