نشینی

 

هم‌نشینی هلال ماه با غول های گازی منظومه شمسی در شامگاه ۲۹ آبان


مثلث شامگاهی


همنشینی ماه و ناهید


شکارچی پیر

تک درخت پیر و تحمل آخرین سور از زمستان عمر خود همراه با شکارچی و سگ بزرگش

زحل در شب!

ما، تنها قادریم تا به نظاره‌ی روز در سیاره‌ی زحل بنشینیم.

IC 1318

HaRGB

همنشینی سیاره زهره و سی و سه پل


غروب دوست داشتنی

غروب ماه ، مریخ ، زحل و قلب و قلب العقرب

رویای شب

شب رویایی قد دارد به مردم نشان دهد چه در دل شب میگذرد و پیشرف شهر نشینی مردم را از چه زیبایی ای محروم کرده است ، تشکر از توجه شما

همنشینی جبار با ماه

در طلوع ماه بر فراز خلیج فارس جبار در یک سو و سیاره مشتری در سوی دیگر ماه رویت می شوند

Top