هم‌نشینی هلال ماه با غول های گازی منظومه شمسی در شامگاه ۲۹ آبان


Eos 2000d
Iso:800
Exposure:1 sec
F 55mm
Title هم‌نشینی هلال ماه با غول های گازی منظومه شمسی در شامگاه ۲۹ آبان
Hit 1695
Photographer محمد گوهریمحمد گوهری
Location عجب شیر
Camera Eos 2000d
Exposure 1 sec
ISO 800
Date of photography 2020/11/19


No comments have been posted.

Top