همنشینی ماه و ناهید


همنشینی سیاره ناهید و ماه برفراز بام رصدخانه همدان
Title همنشینی ماه و ناهید
Hit 1552
Photographer milad azadmaneshmilad azadmanesh
Location همدان
Camera canon 5d mark ii
Lens 50 میلیمتر
Lens Aperture 5
Exposure 1 sec
ISO 800
Date of photography 8 بهمن 98


No comments have been posted.

Top