آندرومدا نزدیک ترین همسایه به زمین


Title آندرومدا نزدیک ترین همسایه به زمین
Hit 3042
Photographer علی رحیمیعلی رحیمی
Location روستای شورآباد
Camera 450D
Telescope 120 آپوکروماتیک
Exposure 8*5دقیقه+7*3دقیقه+5*2دقیقه+5* 1
ISO 1600
Photography Techniques اچ دی آر در فتوشاپ
Date of photography 95/06/02


3 comments have been posted.

علی آقا جدیت شما در نجوم و عکاسی نجومی و مهارت شما در بکار بردن تجهیزات عکاسی نجومی در سطوح بالا بسیار بسیار ستودنی است. تصویر شما جزییات بسیار زیادی از این کهکشان را نشان می دهد فقط همانطور که آقای رحیمی فرمودند روی رنگ کهکشان کار کنید. موفق باشید
به به عالی . امیدوارم روز به روز پیشرفت کنی.موفق باشی
علی اقا خیلی خوبه جدا خسته نباشید یه شما. از این که روز به روز در حال پیشرفتی خوشحالم. انشاله همچنان جدی و پیگیر باشی. در مورد عکس شما : با این که نوردهی کمی داشته ای نتیجه عکس خوبی است. hdr خیلی خوبی شده و از مرکز تا بازوهای کهکشان و نواحی گازهای کهکشان خیلی خوب به تصویر کشیده شده است. رنگ کهکشان جای کار بیشتری دارد و پیشنهاد میکنم باز هم روی ان کار کنی و حتی در شبهای بعدی نوردهی بیشتری را امتحان کنی تا امکان پردازش بیشتری برایت میسر شود. در خصوص کادر بندی کمی کادر تغییر میکرد بهتر بود تا تمام کهکشان در کادر شما جا شود. در کل این عکس از نخستین عکسهای اعماق آسمان شما با تجهیزات حرفه ایست. از این که وقت میگذاری و از تجربیات پدر محترمت می اموزی باید به شما افرین گفت. من هر شب رصدی شاهد زحمات شما هستم و انشاله آینده خوبی برای شما متصور هستم. موفق باشی
Top