همنشینی جبار با ماه


در طلوع ماه بر فراز خلیج فارس جبار در یک سو و سیاره مشتری در سوی دیگر ماه رویت می شوند
Title همنشینی جبار با ماه
Hit 2967
Location جزیره کیش
Camera nikon d5000
Lens 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6
Lens Aperture f/11
Exposure 20.0 sec
ISO 2000
Date of photography 12/19/2013 – 08:34:19 PM
keyword
جبار


No comments have been posted.

Top