در قلب سحابی رزت


در قلب سحابی روزت ، یک خوشه باز با ستاره هایی درخشان قرار دارد که سحابی را روشن کرده است
ستاره های ان جی سی ۲۲۴۴، چند میلیون سال پیش، از گازهای اطراف، شکل گرفته اند
جریانی از هوای داغ از خوشه ستاره ای بیرون آمده و با رشته های پیچیده گاز و غبار که به آرامی مرکز خوشه را تخلیه می کنند، برهم کنش دارند
گستردگی مرکز سحابی روزت، 50 سال نوری بوده و فاصله آن از ما 4500 سال نوری تخمین زده می شود و با یک دوربین دوچشمی در راستای صورت فلکی تک شاخ قابل مشاهده است
چند سال قبل تر همین ناحیه با فوکال پایین تر تصویر برداری شده بود اما بدلیل زیبایی غبارهای مرکز سحابی رزت برنامه ریزی دقیقی برای ثبت این جرم زیبای کیهانی با فوکال بالاتر و نوردهی بیشتر مد نظر قرار گرفت
بهمن ماه امسال ۱۳۹۹ شرایط آب و هوایی مناسب شد و با وجود برودت شدید رصدگاه ، طی چهار شب این ناحیه زیبا دوباره نورگیری شد
خروجی نهایی تصویر در دو قالب بایکالر و هابل خستگی چند روز نورگیری و ادیت این جرم رو جبران کرد
تصویر زیرخروجی قالب بایکالر است تقدیم به همه دوستداران آسمان شب
Title در قلب سحابی رزت
Hit 1804
Location روستای اکبر آباد کاشمر و باغرود نیشابور
Camera ZWO-ASI 1600MMC
Telescope GSO 8'' RC
F 5.36
Exposure 11.5 Hours
Filter Astronomik Ha - OIII
ISO 139
Date of photography بهمن ماه 1399


No comments have been posted.

Top