صورت فلکی جبار بر آتش


ثبت صورت فلکی جبار ثبت شده در کنار تک درختی که توسط آلودگی نوری شهر مشهدو  آتشی که در چاله ای در کنار درخت روشن شده نوردهی شده است
این عکس در پاییز سال 1398 در ارتفاعات جنوبی مشهد در کنار جاده روستای تجر به وسیله دوربین دیجیتال و با فیلتر دیفیوزر 2 به ثبت رسیده
Title صورت فلکی جبار بر آتش
Hit 1593
Location جاده روستای تجر،مشهد
Camera nikon DF
Lens nikon 14-24 f2.8
Lens Aperture 2.8
F 2.8
Exposure 30 ثانیه
Filter دیفیوزر 2
ISO 1600


No comments have been posted.

Top