مریخ در صورت فلکی ثور

مریخ در صورت فلکی ثور


امشب می توانید مریخ را در آسمان شامگاهی مشاهده کنید. سیاره سرخ که در حال حاضر منزلگاه مریخ نورد استقامت است، در حال حاضر در صورت فلکی ثور و نزدیک به خوشه پروین پرسه می زند. در واقع این نمای وسیع از منطقه، مریخ را در تاریخ 3 مارس و در نزدیكترین فاصله زاویه ای خود به خوشه پروین نشان می دهد. در پایین مركز تصویر، مریخ همچون فانوس آسمانی به رنگ زرد و درخشان است كه فقط 3 درجه از این خوشه ستاره ای آبی رنگ زیبا فاصله دارد. ستاره دبران که از نظر رنگ و درخشش رقیب مریخ است، ستاره آلفای صورت فلکی ثور است. این ستاره غول پیکر قرمز رنگ واقع در لبه پایین سمت چپ کادر، یک ستاره پیش زمینه است که به طور اتفاقی در امتداد خط دید خوشه پروین قرار گرفته است. در طرف دیگر، سحابی غبارآلود و تاریک بسیار کم نور که در امتداد لبه ابر عظیم مولکولی برساوش قرار دارد، به همراه سحابی کالیفرنیا یا NGC 1499 ، به رنگ قرمز، در سمت راست بالای کادر قرار گرفته اند.


Top