در امتداد راه شیریامتیاز و حق نشر تصویر: Rolf Weisenfeld

نمی‌توانید در امتداد کهکشان راه شیری قدم بزنید. ولی در زیر یک آسمان تاریک می‌توانید آن را کشف کنید. از دید چشم ما به نظر می‌رسد ردِ کم‌سوی کمان نوری در آسمان تاریک و بدون ماه، راهی به سوی آسمان است. این نوار آسمانی درخشان، نور جمعی از ستاره‌های دوردست است که رگه‌های ابرهای غباری بین‌ستاره‌ای مانع رسیدن آن شده است. این نوار در امتداد صفحه‌ی کهکشان خانه‌ی ما قرار دارد، پس به همین دلیل به این اسم نامگذاری شده است چون شبیه راه شیری است. از زمان گالیله، راه شیری برای ناظران تلسکوپی آن پر از ستاره‌های بی‌شمار و عجایب کیهانی است.


Top