خورشید گرفتگی


Title خورشید گرفتگی
Hit 2511
Location تهران
Camera پراکتیکا
Lens سولیگور 500
Exposure 5 ثانیه
ISO 100
Accessories سه پایه - دکلانشور
Date of photography 11 مهر 1384


1 comments have been posted.

کار با ارزشی است موفق باشید
Top