تنیده در راه شیری


درخت خشک خمیده در میان راه شیری و سحابی های تاریک و نشری آن ، ابری هایی از غبار و گازهای سرد ، نمونه بارز این سحابی ها، سحابی اسب سیاه است که در تصویر بالای شاخه راست درخت قابل مشاهده است.
جایی در منطقه حافظت شده بیجار استان کردستان
Title تنیده در راه شیری
Hit 1432
Photographer اشکان صالحیاشکان صالحی
Location بیجار کردستان
Camera Canon 70d
Lens Canon 24 efs
Lens Aperture 2.8
Exposure 27s
ISO 3200
Date of photography ۲۶ تیر ۱۳۹۹
keyword
شیری

Top