جنوبی

 

سنگ‌های لغزان

سنگهای لغزان دق رباط سه‌قلعه - خراسان جنوبی

ستارگان و غبار تاج جنوبی

1400/05/15

صخره جنوبی در مرداب

1400/02/25

آسمان نیمکره جنوبی از ارتفاع 38.000 پایی


صلیب جنوبی بر فراز آتشفشانی در شیلی


قسمت جنوبی سحابی کارینا


پرتاب موشک در آسمانی جنوبی


رد تاریخ

تصویر رد ستاره های شمالی و جنوبی در شب پاییزی

راه شیری روستای سن پدرو در آسمان نیم‌کره جنوبی

عکسی که پس از رصد سی و چهار جرم آسمانی در دو ساعت با تلسکوپ و همراهی سگ مهربان اقامتگاه بوم‌گردی ثبت شد. اقامتگاه‌های خیمه شکلی که دو شب در جایی نزدیکی روستای سن پدرو بیابان آتاکامای شیلی میزبان ما بودند.

رد ستارگان آسمان نيمکره شمالی و جنوبی


Top