دهانه هیپارکوس


Title دهانه هیپارکوس
Hit 3733
Location رصدخانه انجمن نجوم هلال نو
Camera starshoot orion planetry
Telescope 14اینچ اشمیت کسگرین
Filter فیلتر ماه
Photography Techniques انباشتن 100 فریم در رجیستاکس
Accessories مقر استوایی cge-pro


No comments have been posted.

Top