صلیب جنوبی بر فراز آتشفشانی در شیلی

صلیب جنوبی بر فراز آتشفشانی در شیلی


آیا تاکنون صلیب جنوبی را دیده اید؟ این نماد معروف که از چهار ستاره تشکیل شده از نیمکره جنوبی زمین به خوبی دیده می شود. تصویر امروز ماه گذشته در شیلی گرفته شده و صلیب جنوبی را در سمت چپ آتشفشان ویلاریکا، یکی از فعال ترین آتشفشان های منظومه شمسی ثبت کرده است. در صورتی که قرمزترین ستاره صلیب جنوبی یعنی  "گاکروکس" را به درخشان ترین ستاره یعنی "آکروکس" وصل کنیم در نهایت به جنوبی ترین نقطه در آسمان خواهیم رسید: قطب جنوب آسمان، که به نظر می رسد همه ستاره های آسمان جنوبی حول آن نقطه می چرخند. بر خلاف قطب شمال آسمان که ستاره قطبی نشانگر آن است، در عصر حاضر هیچ ستاره درخشانی در نزدیکی قطب جنوب آسمان وجود ندارد. ادامه امتداد خط اتصال "گاکروکس به آکروکس" (از حدود چهار تا حدود هفت برابر جدایی زاویه ای آنها) به نزدیکی ابر ماژلانی کوچک، قمر درخشان کهکشان راه شیری می رسد. صلیب جنوبی بر صورت فلکی چلیپا، که مجموعه ای دورتر از ستاره ها شامل چهار ستاره متغیر قیفاووسی قابل مشاهده با چشم غیرمسلح است، تسلط دارد. سحابی کیسه ذغال درست در بالای آتشفشان موجود در تصویر، همانند یک لکه تاریک و سحابی بزرگ ستاره ساز کارینا با رنگ قرمز خود در سمت چپ بالای عکس دیده می شود.


Southern Cross over Chilean Volcano
Image Credit & Copyright: Tomáš Slovinský

Top