آسمان نیمکره جنوبی از ارتفاع 38.000 پایی

آسمان نیمکره جنوبی از ارتفاع 38.000 پایی


در این منظره از آسمان نیمکره جنوبی که از فراز یک زمین ابری گرفته شده، اجرام آسمان شب جنوبی به زیبایی می درخشند. این صحنه، از کابین خلبان یک هواپیمای مسافربری در ارتفاع 38000 فوتی گرفته شده که در حال پرواز در یک جهت ثابت از سمت غرب به لیما، پایتخت پرو بوده است. برای تولید این عکس نجومی با کیفیت از هواپیمای در حال حرکت، بهترین فریم ها از مجموعه ای از نوردهی های کوتاه مدت انتخاب شده و به صورت دیجیتالی روی هم انباشته و اضافه شده اند. نوار عریض کهکشان راه شیری در بالا و سمت چپ کادر به همراه سحابی تاریک کیسه زغال و صلیب جنوبی مشاهده می شود. گستره آن تا سحابی کارینا و سحابی بزرگ میگو تا سمت راست کادر را در بر گرفته است. ستاره سهیل، که ستاره آلفای کارینا و دومین ستاره درخشان شب است، به همراه کهکشان کوتوله موسوم به ابر ماژلانی بزرگ به راحتی قابل مشاهده است. ابر ماژلانی کوچک نیز کمی بالاتر از افق ابری در حال طلوع است. البته قطب آسمان جنوبی نیز در این کادر پر ستاره قرار دارد.

Southern Sky from 38,000 Feet
Image Credit & Copyright: Ralf Rohner

Top