اکبر

 

Comet Neowise

دنباله دار نئووایز در همسایگی دب اکبر

یلدا

دب اکبر زیبا در شب یلدا

کهکشان گرداب و هم دم آن

از معروف ترین کهکشان های مارپیچی ودر فاصله ۳۱ میلیون سال نوری از زمین

غروب دب اکبر در کویر


کهکشان بوده و سیگار


M33

کهکشان M33

کهکشان M101

کهکشان فرفره، M101,Pinwheel Galaxy

رد ستارگان و قلعه دزک

ترکیب یک مکان تاریخی و با اهمیت با آسمان شب همیشه جلوه خاص و فراموش ناشندی رو به مخاطب میدهد.

Make a Wish


Mercury Transit


Top